top
logo


Odborné zabezpečenie pre odpadové hospodárstvo
  • Výkon činností ako odborne spôsobilá osoba pre autorizovanú činnosť spracovanie starých vozidiel
  • Dohľad pri prevádzkovaní zariadení na nakladanie s nebezpečným odpadom
  • Sprostredkovanie zhodnotenia alebo zneškodnenie ostatných odpadov na základe registrácie ObÚ ŽP pre tretie osoby
  • Návrh logistiky a optimálnej koncepcie odpadového hospodárstva vo firme a jej implementácia
  • Návrh riešenia skladového hospodárstva odpadov (umiestnenie a rozmiestnenie v sklade, zabezpečenie skladu, prevádzkový poriadok, evidencia
  • Návrh odporúčaní (opatrení) na zosúladenie činnosti s legislatívou, na zlepšenie environmentálneho správania vrátane finančných dôsledkov
 

bottom

Založené na Joomla!. Designed by: forum free hosting hosting company in europe Valid XHTML and CSS.