top
logo


Vodná správa
  • Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku NL do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
  • Prevádzkové poriadky k vodným stavbám (kanalizácia, sklad NL, ČOV...)
  • Povodňový plán zabezpečovacích prác
  • Prevádzkové poriadky pre skladovanie a manipuláciu s látkami škodiacimi vodám
  • Zabezpečenie podkladov k rozhodnutiam orgánov štátnej správy vo vodnom hospodárstve
 

bottom

Založené na Joomla!. Designed by: forum free hosting hosting company in europe Valid XHTML and CSS.