top
logo


Odpadové hospodárstvo a problematika obalov
  • Opatrenia pre prípad havárie
  • Program odpadového hospodárstva
  • Identifikačný list nebezpečných obalov
  • Vypracovanie žiadostí pre vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve
  • Vypracovanie odborných posudkov vo veciach odpadov
  • Odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle zákona o obaloch
  • Odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve
 

bottom

Založené na Joomla!. Designed by: forum free hosting hosting company in europe Valid XHTML and CSS.